אני מכיר בגמגום שלי

ונושא אותו אל, על

חשבון ארצי עלי כותרת

ושפת לא ידעתי

אשמע

כקרקור בטן רעבה

מאדמה חרושת כתרים

ודברי טעם