עיר מול ירח
ילד פוסע עם בלון בצורת כוכב

ברחובות עיר מעושנת

עוברים והולכים מסתכלים

 מחייכים מבקשים הם משאלות

 

ילד קטן בלי חלומות מגשים משאלות

מפזר כוכבי זהב בשמי העיר הקדורה

אנשי היום נהיו אנשי השעה

מחייכים הם לעברו והוא מנחש רצונם

 

בלון נושא את הילד אל על

אנשי החלומות גונזים משאלותם

וממשיכים ביום יום עם רקיע כחול

ירח מול עיר אבודת חולומות

עם ילד תלוי בחוט בלון בין משאלות ההמון