מסרגה וחוט שוזרים

זה על זה מתחככים

מחייכים

 

עין על עין על עין

סורגים חדוות חיים

 

לפעמים נפרמים מתרחקים

נקרעים

פערים נפערים בחורים

 

בשקט

חוזרים ונוגעים

נוגים

וסורגים

 

עין על עין על עין

עד שנותר

רק מבטים