בטרם הייתי אחד מן היער

הייתי אני.

רך וחופשי,

גמיש, אמיתי,

לבדי.

 

מביט למרחב הרחוק

ושומע קול צחוק

שלי.

 

בטרם הייתי אחד מן היער

הייתי אני לבדי.

לא היה לי טוב,

לא היה לי רע

 

הייתי במחיצתי.

 

ובאופן שרירותי,

בהיותי עקבי,

בלית ברירה

בחרתי

בי.