ואתהלך לי לבדי,

אשפוך לך ה' את מחסומי ליבי,

ואהנה  מתל אביב הדוממה,

וחרש אמשיך ואדקור את עצמי,

במחשבות קידר וסרק,

ואחרוש עליהן הלוך ושוב,

ואמשיך לאמלל את עצמי

ואמלמל לי בחרש

שוב והלוך ושוב-

אם כה עשית

כנראה שכך טוב!