ואחרי אתמול

למדת איפה הכי כאב לי

ואני למדתי אותך.

מתוך התופת.

תן לי להצטער על כל מה שגרמתי לך להרגיש

על השבוע המיותר והנחוץ כל כך.

איפה שאיבדנו את האמון מצאנו אותו מחדש

ואיפה שאיבדנו את עצמנו מצאנו אהבה במקום.

תן לי להצטער על מה שהרגשת, לבקש סליחה

זה לא הוגן,

לדעת שאתה תמיד סולח.

יותר מתמיד,

אהבנו יותר מתמיד

כאבנו יותר משאפשר, יותר מתמיד

נפרדנו יותר מתמיד

עכשיו תורי להגיד-

אני אוהבת אותך, קצת יותר מתמיד

הרבה מתמיד.

ראיתי אותך כשנפלת,

ראית אותי כשקמתי על הרגליים

כל הדרך אליך

ולא היה לנו מה להפסיד

תן לי להגיד לך שאני אוהבת אותך

יותר מתמיד

שהכאבת לי יותר מתמיד

שפגעת בי יותר מתמיד

ששברנו הכל, כמו שאף פעם לא היה

והשלמנו יותר מתמיד

היינו יותר מתמיד

אוהבים יותר מתמיד.

כל מה שתיתן, אתן יותר ממך

אוהב יותר ממך

אתגעגע יותר ממך

יותר מתמיד

אוהב כמוך

אסלח כמוך

אהיה שלך, כמו תמיד

יותר מתמיד.

אם היית קורא כשביקשתי ללכת אחריך לתהומות

השבוע הכל כך לא נחוץ ולא מיותר

איפה היית עוצר לקחת אותי

ואיפה אני הייתי באה לזרועותיך הקפואות

חרטות קטנות של הרגע

תן לי להצטער על מה שעברנו, תן לי-

להודות על מה שיצרת, על מה שהחזקנו יחד

תן לי להגיד

אני אוהבת אותך-

קצת יותר מתמיד

הרבה מתמיד.