נכנס אליי בבהלה

כמו תמיד

שיערו פרוע, ידיו מזיעות

.עיניו עצומות,קולו שקט

אם משמעות האושר

זה אדם ללא צרכים

ללא רצונות ללא חלומות

ועדיין הוא חי

ועדיין הוא מרגיש

לפחות פעם אחת בחיי הקצרים

ויש שיגידו העלובים

ידעתי אושר.