תפילת מנחה
    שלוחה לפניך     
אחותי בשדות
וכנסת ישראל מאגדת תפילתה