נכון האמת היא כל כך טהורה
היא מלאה הילה של תורה

אך אנו יודעים
שהחיים
לא תמיד פשוטים
ולפעמים ואולי המון פעמים
יש נפילות וקשיים

אך את האור העצום
של קריעת ים סוף
אנחנו יודעים
שמלווה אותנו
גם כשאנחנו בתהומות של ים

ולפעמים הנר כבה
והנשמה דועכת
והאדם מתפלל
ומתעלה ומזדכך

ועצים מסביבו צומחים ומריעים
כי הגיע זמן פריחתם
ואם יסתכל האדם
יחיה את הפריחה
יראה את השמחה

ידע כי יש נשמה
והיא אש בערה

ואפילו רוח סערה
לא תצליח להפיל שערה
מגדלות עם סגולה

ובעז"ה אנחנו נחזה בגאולה השלימה
שאנו חיים בתחילתה
ויש אומרים באמצעה

רק לא להשבר מבעיות
ללמוד להסתכל אל תוך הנשמות
ולהכיר את אור ד' שמאיר בבריאה
שעוד מעט יתגלה ויהיה זעקה
זהו שיר הגאולה-
"שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד!"