על סף עילפון

קרוב אליך ידידי

אתה קורא לי

ואני נענית

בפעם הראשונה.

פוחדת,

עוד מעט הכל יגיע לקיצו

נושקת למנוחת נצח

נפרדת לשלום

ושוב אתה כאן

הפעם איתי

מלווה אותי

בדרכי האחרונה

ואני..

כבר לא פוחדת