למאמר המעודכן שלי, בבלוג תורה ומדע, אנא גלוש לבלוג תורה ומדע בכתובת:
http://toraumada.blogspot.co.il/2014/05/bamidbar-precious-stone-in-sages.html

לפרשת במדבר - שנה ב
אבנים יקרות בדברי חז"ל דורשים בבמדבר רבה (פרשה ב סימן ז) על הפסוק "איש על דגלו באֹתֹת לבית אבותם יחנו בני ישראל" (ב, ב): "באותות - סימנין היו לכל נשיא ונשיא מפה וצבע על כל מפה ומפה כצבע של אבנים טובות שהיו על לבו של אהרן, מהם למדה המלכות להיות עושין מפה וצבע לכל מפה ומפה כל שבט ושבט נשיא שלו צבע מפה שלו דומה לצבע של אבנו: ראובן אבנו אודם ומפה שלו צבוע אדום ומצוייר עליו דודאים, שמעון פטדה ומפה שלו צבוע ירוק ומצוייר עליו שכם, לוי ברקת ומפה שלו צבוע שליש לבן ושליש שחור ושליש אדום ומצוייר עליו אורים ותומים, יהודה נפך וצבע מפה שלו דמותו כמין שמים ומצוייר עליו אריה, יששכר ספיר ומפה שלו צבוע שחור דומה לכחול ומצוייר עליו שמש וירח על שם 'ומבני יששכר יודעי בינה לעתים' (דברי הימים א, יב), זבולן יהלם וצבע מפה שלו לבנה ומצוייר עליו ספינה על שם זבולן לחוף ימים ישכון, דן לשם וצבע מפה שלו דומה לספיר ומצוייר עליו נחש על שם יהי דן נחש,גד שבו וצבע מפה שלו לא לבן ולא שחור אלא מעורב שחור ולבן ומצוייר עליו מחנה על שם 'גד גדוד יגודנו' (בראשית מט), נפתלי אחלמה וצבע מפה שלו דומה ליין צלול שאין אדמתו עזה ומצוייר עליו אילה על שם נפתלי אילה שלוחה, אשר תרשיש וצבע מפה שלו דומה לאבן יקרה שמתקשטות בו הנשים ומצוייר עליו אילן זית על שם מאשר שמנה לחמו, יוסף שוהם וצבע מפה שלו שחור עד מאד ומצוייר לשני נשיאים אפרים ומנשה מצרים על שם שהיו תולדותם במצרים ועל מפה של אפרים היה מצוייר שור על שם בכור שורו זה יהושע שהיה משבט אפרים ועל מפה שבט מנשה היה מצוייר ראם על שם 'וקרני ראם קרניו' (דברים לג) על שם גדעון בן יואש שהיה משבט מנשה, בנימין ישפה וצבע מפה שלו דומה לכל הצבעים לי"ב הצבעים ומצוייר עליו זאב על שם בנימין זאב יטרף לכך נאמר באותות שסימנין היו להם לכל נשיא ונשיא". ומבואר בפירוש המהרז"ו על המדרש רבה: "מכאן יתבוננו מביני דעת, איך חז"ל היו שלמים בכל מדע שידעו, שמות של האבנים ומראיתם וטבעם ואיך נקרא שמו בלשון הקודש. וידעו צבע כל האבנים שעל זה סמכו דבריהם מה שנאמר 'באותות' ובתורה אינו מפורש רק שאבני החושן י"ב יהיו על שמותם על שנים עשר שבטים, ולא פירש איזה אבן לאיזה שבט, רק שהמדרש סדר אותם, שעל אודם היה כתוב ראובן וכן כולם". אנו רואים ממדרש זה שחז"ל היו בקיאים מאד בתורת האבנים היקרות, הלא הן אבני החן המשמשות אותנו כיום. אבני החן מורכבות ממינראלים. התכונות העושות מינראל לאבן חן הן: 1. קשי-חריצה רב, כך שלאחר ליטושה של האבן יישאר ברקה בעינו ולא יועם או ייפגע משריטות. לדירוג קשי החריצה נוהגים להשתמש בסולם מוהס, שבו עשר דרגות קושי. היהלום הוא האבן הקשה ביותר, ודרגתה בסולם 10. במינראלים שדרגת הקושי שלהם 6 ופחות מכך משתמשים בעיקר לגילוף חפצי חן וציפוי. 2. ברק רב, המצוי במינראל הגולמי והולך ורב עם העיבוד. 3. שלימות, כלומר העדר סדקים, פגמים, כתמים ותערובות של מינראלים אחרים. 4. מציאותו במידות שאינן קטנות מכדי האפשרות לעבדו. 5. צבע נאה, המצוי למעשה בכל המינראלים בעלי התכונות שנימנו לעיל. 6. נדירות, אף היא תנאי המתמלא כמעט מאליו לגבי בעלי התכונות הנ"ל. כיון שיש הרבה סוגים ותת-סוגים של אבני חן זיהוין הוא עניין למומחים. רוב אבני החן מיוצרות בימינו גם באופן מלאכותי, וכן נוהגים לשנות את ברקן לצבען של אבנים טבעיות באמצעים מלאכותיים, כגון: חימום, הקרנה רדיו-אקטיבית והספגה בחומרים כימיים שונים. בדרך כלל יש לומר לגבי זיהוי האבנים הטובות המוזכרות בתורה ובחז"ל, ששמות האבנים היקרות משתנים מעם לעם ומדור לדור; וגם יש שמכנים אבנים שונות בשם אחד; ועל כן אין אנו יכולים לזהות בברור גמור את האבנים הטובות, הנזכרות בדברי הקדמונים, הן במקרא והן בתרגומים העתיקים והן בדברי חז"ל ואף בדברי סופרי העמים הקדמונים ("דעת מקרא" שמות כה ,ז).