!

עלי מעלה, עלי!,אני מבקש!

עלי ,רוחי, נפשי,  התעלי לקדש,

התעלי על הגוף- הבגד בלוי

המריאי למעלה  לשמך הקרוי,

עלי  במעלות הקדושה,

עלי ואל תדבקי ברשע

עלי, מעלה עלי, אני מבקש!

התחברי למקור תחזרי אל האור,

עלי והביאי נצוץ של אורה

אלינו- הגופים השורים בחשכה.