והיה  ויכולתי להתפרנס מהמתנות,

הייתי מניקה את הזמן בעיכובים

בוצעת יקיצות, רוצחת רגעים,

ראשית אונן של הזריחות

יתאבדו למעני בדמי הליל.

 

וחיתלתי מחרת בתכריכים,

ושיחדתי עיתים, להתבושש,

אכרבל את ההווה במאורת קרביי

ואתאבל על מות עיצבונותיי

 

אלמנה מחירותי,

אוריש את עיזבונות

שעותיי,

מבוערת מועדים,

אחכה.


כל הזכויות שמורות@