אשכיר את קרביי,

צופרים לגלות

ממרתף רקמותיי החמוש.

 

לעידן הלבנות

אשר תקפיד לנזוף

באיבריי הענווים.

עוונותיי הצדיקים.

גופי המסתודד.

 

אסחר במכורת

סודותיי המוכים,

אזרחי

זכרונות עריצים.

 

דייק עימי באהבה,

יסד אותי,

משכול בדוי,

סרק בי ,

דמיונות ממוטטים.

 

לכשתרכוש כולי,

פגומה ומעוכבת,

אמכור לך את סבלותיי

הענוגים

משאת.