הלכנו זה בצד זו, כמו שאני אוהבת

הוא אמר שהוא מבין שטעיתי

הבעיה היתה, שאני לא הבנתי

או שהוא לא הבין?

 

מנסה להתחבר, אבל לא מגיע

הוא מנותק מתמיד

למה לי סתם להזיע

ולדמיין לנו עתיד...

 

אולי כי הוא הוא

אולי אני אני

ואולי הוא כזה ואני כזו

ואולי

לא אולי...