בלילה כשכולם ישנו, עמדתי לבד תחת פנס רחוב, זה היה הפנס היחיד שהאיר בכל המקום.

לחש מפתה שהביא איתו תחושה של אושר וסיפוק נקש על לבבי כאומר לי פתח את ליבך והסכם עם דברי

ודבריו היו -

כל עוד כולם ישנים הכל שלך.

 

 אמנם יכלתי להיות מאושר ולהסתפק במה שנאמר אך הינה הלכתי והקשתי על דלתות הבתים, אולי מישהו יתעורר.

אך שקט גמור .