זה עולמי נתת לי

ואני שלך

אבל עיניי תרות

כמו שתי ידיו של העיוור

ומחפשות מנוח במה שישיג החוש

 

לפעמים אני נזכר

שמאחורי אתה עומד

אך מעולם לא הסתכלתי לאחור

אמרתי לעצמי שלפחות אותך

אדע במעשיי

ולא אעשה בך שימוש

 

אעשה את חובתי

ורק את זאת אדע

כי מעשיי הם לא שלי.

ולא אבקש ממך דבר

אעבוד ולא אדע את מי.