היא תפגוש אותו במקום נפלא ויפה
, כמוה,
הוא אוהב מקומות מלאי הדר
הוא והיא
הם תמצית של כל מה שיפה
 הם בנו מקדשים כל חייהם לסגוד לאהבה
קופידון קורא את ונוס