מהות עליונה

נקודה תחתונה

עומדת מעלה

אורה בהילה

אהבה עצומה

לכללות טהורה

מלאה באורות

צללים ונפילות

אך למרות כל הקלקולים

אנחנו לומדים ומאמינים

שיש אהבה גדולה

שאצלנו מתגלה

לעם הנפלא הגדול והנורא

מלא הוד תפארת עצומה

ומתוך כל חילוקים וריבים

יוצאים נקודות אור אלוקיים

ומתוך ניצוצי אורות תחיה

תבוא במהרה גאולה שלימה

מלאה אהבה לכל האומה

כל אחד ואחד ממנו!

----

אני אוהב אותכם עמי

אינני יכול שלא לאהוב אותכם

אתם חלק נשמתי בי

השלמת ערכי ומילוי אמיתי

לכל איגודי הנשמה הפנימיים

הרוצים לצאת החוצה אל לכבוד אלוקים

רק דרככם אוכל לראות אור זה

לחזות הזלפות טהורות אלו

תודה עמי!

אליכם תשוקתי.