קרן אור

אתה האור שבחיי,

אתה החיוך שבתוכי,

אותך נשאתי בגופי,

איתך כאבתי ושמחתי,

אתה שלי רק בהשאלה,

גוזל שלי,

אותך אוהב יותר מכול,

ושום אהבה לא חזקה,

כאהבתי בני שלי,

     קרן אור

אתה יקירי

 גם ביום קודר

וגם כשכואב לי בלב,

אתה מעלה

על שפתיי ,

שירה ורינה.