כדור

נופל מידיך

ומתגלגל

במורד הרחוב

מחשבות מסתובבות

תקוות מקפצות ונוחתות

רעיונות

נעלמים כשאתה מרפה  אחיזתך

בו.

 

ילדים רצים אחריו בחדווה

בשולי הכביש

בצידי הגבעות

חתולים שחורים מנסים לנעוץ

ציפורניים

ולפוצצו.

ואתה כלל לא מבחין בו

ובכל שבתוכו

בועט

וממשיך.

 

כדור

 נופל מידיך

ומתגלגל

הלאה במורד הרחוב

אל עבר מי שירימו

ויאחזו היטב בידו, בליבו

וישחק איתו

במקום

בו.