......

כבר נמאס לי מלנסות להבין אותך

......

כבר נמאס לי מלחוש חייבת לך

......

כבר נמאס לי מלשנוא את עצמי בגללך

......

כבר נמאס לי להכאיב לעצמי למענך

......

כבר נמאס לי לנסות לקבל אותך

......

כבר נמאס לי לחפש את עצמי בך

......

כבר נמאס לי לבכות כל יום בגללך

......

כבר נמאס לי לנסות-רק למענך.

......

הספיקו לי הסבל והכעסים

......

נחנקתי מספיק לכל החיים

......

הלכתי כפופה יותר מדיי שנים

......

נתתי לך הסברים יותר מדיי פעמים

עכשי וזה אני

ולא עוד את

עכשיו זה איתי

ולא עוד איתך

עכשיו זה בי

ולא בתוכך

זה הזמן שלי-

 

אחכ יגיע תורך.