עץ השדה הקולט את הרוח

                                              תוך אוושת עליו הרפים,

                                              והם שיפיחו בה נשמה

                                              ויהיו קולותיה רעים ויפים.

אחר האמת תרתי

חיפשתיה!

בכל משעול ופינה,

בין קרב לקרב כמעט התעוורתי

ולא מצאתי זכרה.

להרחיק לכת כנראה אין צורך

היא יתכן במרחק מבטי,

כאשר אלווה כוכב שדועך

בין אבני השיש נמצא יעדי.

שם היא קבורה, תחת אבן גרניט,

עליה כתובת:

כאן קבורה האמת ושמה "אלמונית".

 

                                                                 25.1.06