האם שבילים בהם הלכתי בדרך נכונה המה,

ומהי הדרך הנכונה?

שבילי עפר, של חול, חצץ, אספלט,

שבילים בחורש החשוך - דרכי עפר צמאים

של המדבר הלוהט.

באש ובמים הן הלכתי וכל אשר אראה:

לו בכורסה בלבד חייתי לא פחות מזה.

בלשבת בלי עשייה - גם זו דרך בחיים,

מי יודע הן יתכן - אף יותר קשים.

בכורסה עם עט מבלי להתרברב,

יושב וסתם על כל דבר חושב וגם כותב.

כעת מבין שאת חיי אני הוא שם חייתי:

זה המחיר אותו שילמתי מבלי שגם רציתי,

לו לא שם - ואחרת, בדרכים הלכתי:

ודאי אחר או מזמן שמכאן פרחתי.

                                                                          30.3.96