מוקדש לאלי נחום

מי זה המשלהב אתכם לעשות שטרם עשיתם?

מי הוא היוצק בכם אש נשגבות?

מי המוליך אתכם בדרך לא דרך?

מי ממריץ אתכם לחלום משאלות?

 

מה יש בו בזה שלו כה תקשיבו?

מה עשה בחייו שאמון בו ניתן?

מדוע מילותיו אלינו היישירו?

הכיצד זה נאמר לדבריו כה אמן?

 

יש וניישיר מבטינו תוהים

מה זה אשר ידרבננו ללחום

הכיצד זה בודד יוכל להכויננו

מחר לבצע את שלחלום לא נעיז עוד היום

 

ראש וראשון עומד הוא בפרץ

מנהיג אמיתי ללא כחל וסרק

ואם גם בדרכנו ליפול לא יתננו

נלך אחריו עד סוף המאבק