,אני הולך לישון, ורואה בחלון

.כרגיל, את הצלב,שזוהר באדום

.מאז המולד הוא עמד, ועמד

?למה הם עושים את זה, למה הם לא יכולים להאמין לבד

?למה דוקא בארץ שלנו, האויבים הם שנשארים לעד

,למה ילד יהודי שרק עכשיו נולד

?ייאלץ במקום ספר תורה, ליראות צלב