נעלמות התקוות,

נשברים לבבות,

כשהומים אלות ואגרופים

ואז מבינים-

זאת מלחמת אחים .

שולחים ת´מבוגרים ות´ילדים לשם,

לפוגרום שממנו יחזרו עם דם,

למקום שממנו יחזרו עם

פגיעות-פיזיות ונפשיות

לאיפה שיחטפו מכות בלתי הפיכות.

ואחרי כל המהומה

רק אז צצה השאלה:

?אולי בעצם זוהי  הגאולה