החלון פתוח לרווחה

הרוח חודרת לחדר

ולנשמתי הגוססת

עורי מצטמרר

שערותיי סומרות

אך נפשי רדומה

לא חשה בכלום

טיפות גשם דוקרות

צובטות את גופי

החשוף למטר

אך בפֲנים-

אין תחושה, הכל רדום.

ישנה בתוך בועה

אין נכנס ואין יוצא

קפואה ללא תחושה

מנוונת

רדומה

 

כמתה-ממשיכה.....