אני לא מזמר כשעצוב

העצב חונק את מיתרי הקול.

כמו פקק בקבוק

כמו מיתר שחוק.

אני לא שר

אני לא מתלהב

אבל

מישהו שר בשבילי

זהו הלב.