אני מוכרח לזכור ולסגור את הדלת.

זה לא אנושי להכנס לחדר ולפרוץ בשגעון בזמן שיתרת הנוכחים יודעים מה קורה בדיוק.

עליהם לנחש - לשמוע קול וצליל מדי פעם, ולתהות מה קרה.

לעיתים, אפילו יש לשים מפתח (שמקושר לרוב באירוניה מסויימת, לפתיחות) ולסובבו עוד ועוד, למען לא יוכל האדם להציץ דרכו.

יש המקפידים ומשמיעים מוסיקה, בל יחשפו מילמוליהם ואנקות קצובות.

איפשהוא בעולם, מישהו מאבד את דעתו.