הכיוון בוער בעצמותי -
רוצה להזרק,
אך אזלו החצים
וסל כוחי - ריק.
 
לא אדבר באוויר
אשליך חצי,
עד בוא השלמות
או עד ייתמו ימיי.