יודע אני

כי מציבור שלם

של מסירות נפש

למען ארץ ישראל

נובע אור של תורת ישראל

למרות כל הבעיות

והצרות הרוחניות והגשמיות

השפה והתרבות

אני מאמין שיש בציבור הזה כח

אמונה

בהמשך הדרך הארוכה לירוסלם

למרות כל הסיבוכים והצללים

הכמיהה לירוסלם

לאמלקה של כל העולם.

בית המקדש נובע מאור

עליון נהר אור ד'

הנבואה יורדת בפעמוניה

זולגת מי-מרום

על שבט דן

המתעמק באור הגאולה

ואכן הוא אשר יבנה את אור משיחנו

אור קדושת הגאולה השלימה

במהרה...