גוף מטיל צילו

על העיר הגדולה

עליה, על יושביה.

 

מעליו

מידת הרחמים.