"ממרחק הזמן" - כאילו לחבר בקסם בין קילומטרז' לשעון.

צריך להמציא לזה ספירה או סולם או  -----מטר לטיני.

"היום התקדמתי (רגע - מתקדמים בזה בכלל? ודאי יש פועל אחר)

ככה וככה (כלומר, "מרחק זמן") ככה וככה-ים (שם מד המרחק-זמן)."

ואנשים מסויימים יהיו כל כך טובים עד שיזכו בתארים

ואליפויות

והם אפילו לא ידעו עד כמה הם טובים בזה כי הם כבר במרחק-זמן מתקדם יותר (כן, מתקדם היא המילה המתאימה).