כתום ושחור נאבקים זה בזה

כתום אוהב שחור אוטם

כתום מחבק עם הרבה אהבה

שחור הולך עם נשמה חלולה

 

עזה כמוות האהבה

עזה ממנה האטימות, הקשיחות, התלישות והריקנות

עזה עזה שבסופה מותה