ילדות עשוקה חיים קרים,

ילדה שמסתובבת עם פחדים.

פחדים שניבטים מהעיניים,

על חיים שכלו בינתיים.

 

 

כלו ואינם נמוגו בעשן ותימרות.

בעשן של מנועי מרכבות.

בעשן של אש, פצצות

ומלחמות אבודות.

 

 

ובדם, דם של צעירים

דם של ילדים אבודים.

ילדים שהיו מספיק טיפשים

לעצור בגופם כדורים.

 

 

והיום הילדה היא כבר אישה,

אבל הפחד לעולם לא נטשה.

כי את הדם והעשן ראתה,

והתמונה בתודעתה נצרבה.