תחושה

המגע הענוג של גופה בי נוגע

רוך ענוג פנימי כזוהר הקמה

מחלף ראשה עת במצחי פוגע

גל חום בי נוצר כלהט החמה

 

רגש מחשבה וגם יופיו של גוף

מתערבלים ביחד נוכח פני החוף

ולעת ערב עת הכל שוקע

תחוש מן שלוה ואושר ללא סוף

יוסף בן גלית