פרידה את הרגע ההוא אזכור ניסיון להיאחז באין עיניים סתומות ולב פתוח מחשבות אפלות וגוף חלש המון עייפות את הרגע ההוא אזכור הרבה שקט ומעט הסברים העיניים לא נפגשות הידיים רועדות והזמן קצר הוא עשה פרסה ונסע ברכב האפור רצתי אחריו