תחלופה אני שונאת את הרגע הזה. השמש מפנה את מקומה לממלכת הכוכבים ואורה הצח מתחלף באפלת הלילה. אני מתעבת את היום הזה, מחליפים בין שעון קיץ לשעון חורף, השמיים הופכים קודרים, האדמה לחה וקר. אני לא אוהבת את העובדה, שכשאנשים מזדקנים, הם הולכים. אני שונאת שהים נסוג לאחור והשמש שוקעת. אני מפחדת שגם אתה תלך לי.