מסכות מה שאתם רואים זה לא אני אילו היה זה אני לא הייתם פה איתי מה שאני מראה לכם הוא אינו שלי לו הייתם רואים את שלי הייתם עוזבים אותי לפעמים כשאני ממש לבד אני זה לא אני אני חושבת חושבת ונעלמת מחשבות הרסניות מחשבות רעות מחשבות כואבות מחשבות עצובות אני צורחת בלב לו הייתי מסירה את כל המסכות ומראה לכם אותי הייתי מתביישת מה שאתם רואים זה לא אני. אני זה לא אני שכן לו היה זה באמת אני הייתי מתאבדת