עולם האהבה לעוף הרחק, לעוף ללא כנפיים ולקחת את הסיכון של התנגשות בקרקע. לעוף הרחק מהקרקע היציבה אשר פעם הייתה איתנה תחת רגליי. הימים הגדולים והכחולים שובים את מבטי ונותנים לי את הכוח במעופי, מעניקים לי את המרץ לחפש את יעודי. מכאן הכל קטן וחסר חשיבות. הרוח באוויר שבמעופי מחלישה את הקולות מוכרים, והם לא נשמעים הגיוניים, פה למעלה, היכן שאני נמצאת השמיעה אינה חדה, ואיני מצליחה להבין את עצותיהם של האנשים. לעוף הרחק, לעוף ללא דרך, לעוף בחלל, לחוש את הרוח הקרה מוליכה אותי בדרכי, ואני בעולם משלי. לעוף מעל ההרים הגבוהים שמנסים לעצור אותי במעופי, ומנסים לחדור לתוך מחשבות מוחי. מכאן לא רואים איש, והשמיעה חלשה. לעוף הרחק, לאהוב אותך.