עשבים המון עשבים לאן שרק תביטו,                       

רק פרחים ועשבים את לבי הרטיטו.

מבעד החרך בשייש הזקן,

אראה שמים ואתכם גם כן.

העשבים זיפי פני כיסו,

כחלק אינטגרלי מהם נעשו.

ריח עשב הנחרך ובוער מוצא,

מישהו סביבה שלנו ליפות רוצה.

הוי שוטים שכמותכם

למה כה תכאיבו,

כל שנותר היא השלווה-

וגם עליה עוד תעיבו?

כן להתמזג רוצים בשורש ובעשב;

היש בכם ולו אחד הנוטה לקשב?

 

9.11.96