הם חייכו אלי

פניו

באור הירח הקוטבי

נושקים נושקים לאפי

מתוק

מדבש

לו הייתי אחרת