היום יום ראשון לבריאת העולם הפרטי

הנע והנד בתוכי אל תוכי

והולך ונמשך לתיבה עם זוגי

ונֹח לי אתךָ במבול האינסופי

מארצותַי של החום             אל לֵךְ-לךָ הסתַוִי