צריך להיזהר

לבחור היטב

את המילים

בקפידה

לבצע פעולות,

אפילו שגרתיות

 

צריך להיזהר

שמא יוצאו

המילים

מהקשר

המעשים

שמא תדבק בהם

נטיית גרון

וגבה לב

ונמיכות קומה

 

צריך להיזהר

בניתוב הרגשות

אל אפיקי טהרה

אל מימי ההגשמה

אל זוך

לבב אנוש

 

צריך להיזהר

כדי שלא תישבר

כדי שתמיד תישאר

בדיוק כפי שהינך:

טוב, מבין, מאושר

 

צריך להיזהר

כי מבעד לעטיפות

אתה נגלה לעיניי

ואתה

 

שביר