אני הולכת בדרל לא סלולה

רגליי דורכות על אבנים בשדרה

כפותיייחפות וסופגות את החום

ראשי מביט לעבר אופק תכול

ילדה בגדות שורקת לה סתם

ואביה נושאה על כתפיו

מי נושא אותי?

ולמה איני שורקת??

אני לעצמי כך חושבת-

הלוואי ויכולתי לשרוק...

הלוואי ודשא שלי(כמו של השכן)

היה ירוק...