ובבוקר ההוא

ובבוקר ההוא

קדרו השמיים

ועת  ננעצה המחט בבשרי

ראיתי את פניך ..

את שערך הבהיר, ועיניך  הכחולות  והיפות..

ודיברתי אליך, נפנפת וצחקת אלי 

צללים שחורים  ריצדו

ונפתחו שערי שמיים

להבות  אופפות את פני

ואתה מונף אל על נבלע בם

וקול גדול נשמע

גופי מטולטל פרקדן

ובבוקר  ההוא

ימיי  טולטלו  

 ועל  גבע הר נישא

ניצבו חיי החדשים.