חיי הקודמים

 

חיי הקודמים

הם קרן שמש המלטפת את פניי

חיי הקודמים

הם פריחה שהחלה ,

עת בוהק פרחיה נישא למרחק.

חיי הקודמים

נבטים אלי ממרחק וקוראים לי שאבואה.

חיי הקודמים

מחייכים אל ימי,

אך הגדר

גדר שטנים בצורה שקמה מבעוד יום.

בלעתם כלא היו..

וביום  אחד אפור של קיץ

נעלמו ונדמו.