מחר אני חוזר לצבא

דבר זה אינו פשוט

הרי אני בצבא הכיבוש

הורסים את שדותיהם ואת בתיהם

 והם, בסך הכל רוצים להגן על בניהם

האם את חלומם נגזול?

ניתן להם להמשיך ולסבול?

זו היא מדינת כלל אזרחיה

האם הארץ שינתה פניה?

 

 

לא לצבא כזה אני חוזר

אלא לצבא שאת הרעים ממגר

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה´ נקרא עליך ויראו ממך"

לא יותר מדינה לכל הלאומים

אלא מדינה של היהודים

אחזור לצבא שכובש את ישראל

צבא שנלחם וצבא שמתפלל

צבא שנלחם באמונה,

לאף אחת מהאומות לא נכנע