אז אותי קראת/ הגעת/ למסקנה היחידה/ ממנה ברחת/ אותי/ כבר לא אהבת/ את שיריי קראת/ ואחר כך קרעת// מה יש לו לאדם מלבד מקלדתו/ יחידתו/ אהבתו/ בו היא לא תבגוד/ רק אם תתקלקל/ אותה לא יקלל/ רק אם תתקלקל// פגישה ועוד פגישה/ תחליף אשה/ אני אישה והיא רעייתי/ בניגוד אלייך/ היא אוהבת אותי.